Associació Arcàdia de Can Batlló

Qui som?

L'associació Arcàdia de Can Batlló engloba un col·lectiu de professionals de l'educació així com una cinquantena de persones associades i una vintena d'entitats col·laboradores que desenvolupen un ampli treball d'educació comunitària i militant al districte de Sants-Montjuïc.

Creada el 2009 com a col·lectiu i constituida al 2018 com associació, la seva activitat gira en torn la consecució de la salut biopsicosocial, partint de la prevenció primària i educativa de les persones, des de la infància fins a la senectut. Actua en camps diversos com la infància, les cures a gent gran, la formació de professionals, la facilitació de processos col·lectius, l'educació LGTBI, la generació d'espais i materials educatius i el desenvolupament sociocomunitari a través de xerrades, publicacions, organitzacions i l'organització d'esdeveniments.

L'associació està orgànicament vinculada a l'associació Espai Veïnal, comunitari autogestionat de Can Batlló (de la qual n'és sòcia fundacional i on té la seva seu social), a la XEC, al Coop57, a EduCoop, i forma part del consell social de La Directa. Participa del balanç social de la XES com entitat i del balanç comunitari dintre del conjunt de Can Batlló. Col·labora activament amb l’Assemblea de Barri de Sants, Can Vies, L’Escola Popular de La Bordeta i el Grup d’Habitatge de Sants.

Raó Social

Els fins de l’associació són:

 • Donar suport al centres educatius autogestionaris i cooperatius, que es concretarà en la recerca de recursos, en la organització d’esdeveniments culturals i en l’organització de formacions en l’àmbit socioeducatiu.
 • Fomentar i difondre la renovació pedagògica
 • Fomentar el cooperativisme autogestionari
 • Donar suport a projectes que compleixin la Triple A (autogestió en la gestió, autogestió organitzativa i autogestió en l’aprenentatge)
 • Promocionar accions de caire reivindicatiu afins als objectius de l’associació

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

 1. Activitats lúdico-festives, culturals i/o reivindicatives
 2. Formació de persones adultes
 3. Activitats de lleure socioeducatiu
 4. Compra-venda de productes
 5. Recaptació de donacions
 6. Activitats d'educació no formal dirigides a la infància
 7. Suport educatiu a famílies
 8. Formació de formadors i formadores
 9. Actuar d'intermediaris/àries amb l'administració per fomentar la renovació pedagògica basada en la Triple A
 10. Buscar suports institucionals per centres educatius autogestionaris i cooperatius
En queda exclòs tot ànim de lucre.

Què fem?

Serveis educatius

 • Espai infantil i familiar per la conciliació laboral i formativa (Petita Arcàdia)
 • Atenció a infància en risc d'exclusió social.
 • Canguratges col·lectius i individuals.
 • Espais de cures mòbils per esdeveniments, xerrades, assemblees, formacions
 • Repàs de competències bàsiques.
 • Tallers educatius i artístics.
 • Assessorament i orientació en l'atenció de la infància a la llar.
 • Suport en l'enxarxament comunitari.
 • Dinamització d'espais.
 • Facilitació de processos col·lectius per adultes i infància.
 • Formació de formadores.
 • Accions educatives dins el marc LGTBI.

Contacte

Telèfon: 93 625 40 71 (De dilluns a divendres de 9h a 14)
Correu electrònic: arcadiacanbatllo@gmail.com

On som?

Arcàdia de Can Batlló

Can Batlló
C/Constitució 19, Bloc 13, Nau 3
08014 Barcelona